ĐĎॹá>ţ˙ ţ˙˙˙ţ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ý˙˙˙ţ˙˙˙ý˙˙˙ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€Root Entry˙˙˙˙˙˙˙˙ŹwÔ˝ Öţ˙˙˙Workbook˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ą˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙‚ƒ„…ţ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ u'ÍÉŔá°Áâ\p B°aŔ=œŻź=‡ ?'8X@"ˇÚ1Č˙Arial1Č˙Arial1Č˙Arial1Č˙Arial1ÜźĚCalibri1ÜźCalibri1´źĚCalibri1´ źĚCalibri1Č˙Arial1´ĚCalibri General0 0.00 #,##0 #,##0.00"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\) 0% 0.00E+00 #?/? #??/?? M/D/YY D-MMM-YY D-MMM MMM-YY h:mm AM/PM h:mm:ss AM/PM h:mm h:mm:ss M/D/YYYY h:mm%(#,##0_);(#,##0)&(#,##0_);[Red](#,##0)'(#,##0.00_);(#,##0.00) ((#,##0.00_);[Red](#,##0.00).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_) -mm:ss. [h]:mm:ss /mm:ss.0 0##0.0E+01@¤ [$-010419]#,0Ľ[$-010419]0.00%ŕő˙ Ŕ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕ Ŕ ŕ+ő˙ řŔ ŕ)ő˙ řŔ ŕ,ő˙ řŔ ŕ*ő˙ řŔ ŕ ő˙ řŔ ŕ@ŕ@ŕ@ŕ@ŕ@ŕŕŕ @ŕŕ @ŕ @ŕ @ŕ ¤ @ŕ Ľ @“€˙“€˙“€˙“€˙“€˙“€˙`’ …0W 14 =545;O 2020 3>40 ü´L !B0B8AB8:0 ?> 8B>30< B>@3>2 70 14 =545;N 2020 3>40 (30.03.2020 - 03.04.2020) ŒÁÁ€8ccJ ť ĚÉŔ $™ă9łmąžáÎčö düŠńŇMbP?_*+‚%˙€Áƒ„UĄ" dM&“Éd2é?M&“Éd2é?(M&“Éd2é?)M&“Éd2é?&M&“Éd2Ů?'M&“Éd2Ů? &L&C&R} ’} I } I } m } m } m } m } m } m } m } m } m } m } m } m } m } m } m } m } m } m } m } m ™hhhhhhhh h h h h hhhhhhhhhhhhhhhhhhhý M"!5:F8O A@>G=>3> @K=:0 "!1"!"E08<5=>20=85 A5@88 8=AB@C<5=B03>4 A5@88 8=AB@C<5=B0[)!>2>:C?=K9 >1J5< >B:@KBKE ?>78F89, :>=B@.ľV7<5=5=85 A>2>:C?=>3> >1J5<0 >B:@KBKE ?>78F89 ?> >B=>H5=8N : ?@54K4CI59 =545;5, :>=B@.ŤQ7<5=5=85 A>2>:C?=>3> >1J5<0 >B:@KBKE ?>78F89 ?> >B=>H5=8N : ?@54K4CI59 =545;5, %c->;8G5AB2> ;8F, 8<5NI8E >B:@KBK5 ?>78F88, HB.).@848G5A:85 ;8F0ž y 8>;8G5AB2> N@848G5A:8E ;8F, 8<5NI8E 4;8==K5 ?>78F88, HB.{9>;8G5AB2> N@848G5A:8E ;8F, 8<5NI8E :>@>B:85 ?>78F88, HB.'$878G5A:85 ;8F0žw7>;8G5AB2> D878G5A:8E ;8F, 8<5NI8E 4;8==K5 ?>78F88, HB.y8>;8G5AB2> D878G5A:8E ;8F, 8<5NI8E :>@>B:85 ?>78F88, HB.ý žM">;8G5AB2> 4;8==KE ?>78F89, :>=B@.O#>;8G5AB2> :>@>B:8E ?>78F89, :>=B@.Ł M7<5=5=85 :>;8G5AB20 4;8==KE ?>78F89 ?> >B=>H5=8N : ?@54K4CI59 =545;5, :>=B@.Ľ N7<5=5=85 :>;8G5AB20 :>@>B:8E ?>78F89 ?> >B=>H5=8N : ?@54K4CI59 =545;5, :>=B@.› I7<5=5=85 :>;8G5AB20 4;8==KE ?>78F89 ?> >B=>H5=8N : ?@54K4CI59 =545;5, %› I7<5=5=85 :>;8G5AB20 :>@>B:8E ?>78F89 ?> >B=>H5=8N : ?@54K4CI59 =545;5, %ž M">;8G5AB2> 4;8==KE ?>78F89, :>=B@.O#>;8G5AB2> :>@>B:8E ?>78F89, :>=B@.ŁM7<5=5=85 :>;8G5AB20 4;8==KE ?>78F89 ?> >B=>H5=8N : ?@54K4CI59 =545;5, :>=B@.ĽN7<5=5=85 :>;8G5AB20 :>@>B:8E ?>78F89 ?> >B=>H5=8N : ?@54K4CI59 =545;5, :>=B@.›I7<5=5=85 :>;8G5AB20 4;8==KE ?>78F89 ?> >B=>H5=8N : ?@54K4CI59 =545;5, %›I7<5=5=85 :>;8G5AB20 :>@>B:8E ?>78F89 ?> >B=>H5=8N : ?@54K4CI59 =545;5, %ž C$LNG5@A " FOB @8<>@A: 09 2020 (Fut.Diesel FOB Primorsk May 2020) D50~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!‘D$LNG5@A " FOB @8<>@A: N=L 2020 (Fut.Diesel FOB Primorsk Jun 2020) D60~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!}:>AB02.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" O=2. 20213.DTLAL11~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!}:>AB02.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" D52. 20213.DTLAL21~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!y8>AB.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" <0@B 20213.DTLAL31~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!! } :>AB02.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" 0?@. 20203. DTLAL40~  - -˝ !!! - - - -˝ !!!! - - - -˝ !! } :>AB02.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" 0?@. 20213. DTLAL41~  - -˝ !!! - - - -˝ !!!! - - - -˝ !! { 9>AB02.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" <09 20203. DTLAL50~  - -˝ !!! - - - -˝ !!!! - - - -˝ !! } :>AB02.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" 8N=L 20203. DTLAL60~  - -˝ !!! - - - -˝ !!!! - - - -˝ !! } :>AB02.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" 8N;L 20203. DTLAL70~  - -˝ !!! - - - -˝ !!!! - - - -˝ !!}:>AB02.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" 023. 20203.DTLAL80~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!}:>AB02.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" A5=. 20203.DTLAL90~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!}:>AB02.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" >:B. 20203.DTLALA0~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!}:>AB02.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" =>O. 20203.DTLALB0~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!}:>AB02.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" 45:. 20203.DTLALC0~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!y8>AB.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" <0@B 20203. FDDT565AL30~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!y8>AB.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" 0?@. 20203. FDDT565AL40~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!w7>AB.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" <09 20203. FDDT565AL50~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!y8>AB.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" 8N=L 20203. FDDT565AL60~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!y8>AB.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" 8N;L 20203. FDDT565AL70~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!y8>AB.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" 023. 20203. FDDT565AL80~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!y8>AB.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" A5=. 20203. FDDT565AL90~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!y8>AB.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" >:B. 20203. FDDT565ALA0~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!y8>AB.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" =>O. 20203. FDDT565ALB0~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!y8>AB.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" 45:. 20203. FDDT565ALC0~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!o3>AB.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" <0@B 20203. FDPBA36SU30˝Z !Ŕ"đż!!!!Ŕ!Ŕ"đż"đż!!!! - - - -˝!!o3>AB.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" 0?@. 20203. FDPBA36SU40~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!m2>AB.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" <09 20203. FDPBA36SU50~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!×Fă9l[,¤›‰‹‹Aƒ h!h"h#h$h%h&h'h(h)h*h+h,h-h.h/h0h1h2h3h4h5h6h7h8h9h:h;h<h=h>h?h o 3>AB.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" 8N=L 20203. FDPBA36SU60~  - -˝ !!! - - - -˝ !!!! - - - -˝ !!!o!3>AB.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" 8N;L 20203.! FDPBA36SU70~ ! ! - ! -˝!!!! ! - ! - ! - ! -˝! !!!! ! - ! - ! - ! -˝!!!"o"3>AB.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" 023. 20203." FDPBA36SU80~ " " - " -˝"!!! " - " - " - " -˝" !!!! " - " - " - " -˝"!!#o#3>AB.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" A5=. 20203.# FDPBA36SU90~ # # - # -˝#!!! # - # - # - # -˝# !!!! # - # - # - # -˝#!!$o$3>AB.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" >:B. 20203.$ FDPBA36SUA0~ $ $ - $ -˝$!!! $ - $ - $ - $ -˝$ !!!! $ - $ - $ - $ -˝$!!%o%3>AB.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" =>O. 20203.% FDPBA36SUB0~ % % - % -˝%!!! % - % - % - % -˝% !!!! % - % - % - % -˝%!!&o&3>AB.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" 45:. 20203.& FDPBA36SUC0~ & & - & -˝&!!! & - & - & - & -˝& !!!! & - & - & - & -˝&!!''B>AB.DLNG.:>=B@0:B :>=45=A0B 307.AB01. ">2K9 #@5=3>9" <0@B 20203.' FDPCK60NU30~ ' ' - ' -˝'!!! ' - ' - ' - ' -˝' !!!! ' - ' - ' - ' -˝'!!((B>AB.DLNG.:>=B@0:B :>=45=A0B 307.AB01. ">2K9 #@5=3>9" 0?@. 20203.( FDPCK60NU40~ ( ( - ( -˝(!!! ( - ( - ( - ( -˝( !!!! ( - ( - ( - ( -˝(!!)‹)A>AB.DLNG.:>=B@0:B :>=45=A0B 307.AB01. ">2K9 #@5=3>9" <09 20203.) FDPCK60NU50~ ) ) - ) -˝)!!! ) - ) - ) - ) -˝) !!!! ) - ) - ) - ) -˝)!!**B>AB.DLNG.:>=B@0:B :>=45=A0B 307.AB01. ">2K9 #@5=3>9" 8N=L 20203.* FDPCK60NU60~ * * - * -˝*!!! * - * - * - * -˝* !!!! * - * - * - * -˝*!!++B>AB.DLNG.:>=B@0:B :>=45=A0B 307.AB01. ">2K9 #@5=3>9" 8N;L 20203.+ FDPCK60NU70~ + + - + -˝+!!! + - + - + - + -˝+ !!!! + - + - + - + -˝+!!,,B>AB.DLNG.:>=B@0:B :>=45=A0B 307.AB01. ">2K9 #@5=3>9" 023. 20203., FDPCK60NU80~ , , - , -˝,!!! , - , - , - , -˝, !!!! , - , - , - , -˝,!!--B>AB.DLNG.:>=B@0:B :>=45=A0B 307.AB01. ">2K9 #@5=3>9" A5=. 20203.- FDPCK60NU90~ - - - - -˝-!!! - - - - - - - -˝- !!!! - - - - - - - -˝-!!..B>AB.DLNG.:>=B@0:B :>=45=A0B 307.AB01. ">2K9 #@5=3>9" >:B. 20203.. FDPCK60NUA0~ . . - . -˝.!!! . - . - . - . -˝. !!!! . - . - . - . -˝.!!//B>AB.DLNG.:>=B@0:B :>=45=A0B 307.AB01. ">2K9 #@5=3>9" =>O. 20203./ FDPCK60NUB0~ / / - / -˝/!!! / - / - / - / -˝/ !!!! / - / - / - / -˝/!!00B>AB.DLNG.:>=B@0:B :>=45=A0B 307.AB01. ">2K9 #@5=3>9" 45:. 20203.0 FDPCK60NUC0~ 0 0 - 0 -˝0!!! 0 - 0 - 0 - 0 -˝0 !!!! 0 - 0 - 0 - 0 -˝0!!1‡1?>AB.DLNG.:>=B@0:B :>=45=A0B 307.AB01. "& "1A:0O" <0@B 20203.1 FDPCK60OB30~ 1 1 - 1 -˝1!!! 1 - 1 - 1 - 1 -˝1 !!!! 1 - 1 - 1 - 1 -˝1!!2w27>AB.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" <0@B 20203.2 FDPR560AL30˝Z2 !(Ŕ"đż!!!!(Ŕ!(Ŕ"đż"đż!!!! 2 - 2 - 2 - 2 -˝2!!3w37>AB.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" 0?@. 20203.3 FDPR560AL40˝Z3 đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! 3 - 3 - 3 - 3 -˝3!!4u46>AB.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" <09 20203.4 FDPR560AL50~ 4 4 - 4 -˝4!!! 4 - 4 - 4 - 4 -˝4 !!!! 4 - 4 - 4 - 4 -˝4!!5w57>AB.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" 8N=L 20203.5 FDPR560AL60~ 5 5 - 5 -˝5!!! 5 - 5 - 5 - 5 -˝5 !!!! 5 - 5 - 5 - 5 -˝5!!6w67>AB.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" 8N;L 20203.6 FDPR560AL70~ 6 6 - 6 -˝6!!! 6 - 6 - 6 - 6 -˝6 !!!! 6 - 6 - 6 - 6 -˝6!!7w77>AB.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" 023. 20203.7 FDPR560AL80~ 7 7 - 7 -˝7!!! 7 - 7 - 7 - 7 -˝7 !!!! 7 - 7 - 7 - 7 -˝7!!8w87>AB.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" A5=. 20203.8 FDPR560AL90~ 8 8 - 8 -˝8!!! 8 - 8 - 8 - 8 -˝8 !!!! 8 - 8 - 8 - 8 -˝8!!9w97>AB.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" >:B. 20203.9 FDPR560ALA0~ 9 9 - 9 -˝9!!! 9 - 9 - 9 - 9 -˝9 !!!! 9 - 9 - 9 - 9 -˝9!!:w:7>AB.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" =>O. 20203.: FDPR560ALB0~ : : - : -˝:!!! : - : - : - : -˝: !!!! : - : - : - : -˝:!!;w;7>AB.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" 45:. 20203.; FDPR560ALC0~ ; ; - ; -˝;!!! ; - ; - ; - ; -˝; !!!! ; - ; - ; - ; -˝;!!<w<7>AB.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" <0@B 20203.< FDRG560AL30˝Z< !:Ŕ"đż!!!!:Ŕ!:Ŕ"đż"đż!!!! < - < - < - < -˝<!!=w=7>AB.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" 0?@. 20203.= FDRG560AL40˝Z= @!"!@!@!@!!""!đ?!đ?!! = - = - = - = -˝=!!>u>6>AB.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" <09 20203.> FDRG560AL50~ > > - > -˝>!!! > - > - > - > -˝> !!!! > - > - > - > -˝>!!?w?7>AB.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" 8N=L 20203.? FDRG560AL60~ ? ? - ? -˝?!!! ? - ? - ? - ? -˝? !!!! ? - ? - ? - ? -˝?!!×D†3MƒƒƒƒƒƒĄĄŸĄĄĄĄĄĄĄ›II‰‹‹‹‹‹‹‹II‰‹@hAhBhChDhEhFhGhHhIhJhKhLhMhNhOhPhQhRhShThUhVhWhXhYhZh[h\h]h^h_h@w@7>AB.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" 8N;L 20203.@ FDRG560AL70~ @ @ - @ -˝@!!! @ - @ - @ - @ -˝@ !!!! @ - @ - @ - @ -˝@!!AwA7>AB.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" 023. 20203.A FDRG560AL80~ A A - A -˝A!!! A - A - A - A -˝A !!!! A - A - A - A -˝A!!BwB7>AB.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" A5=. 20203.B FDRG560AL90~ B B - B -˝B!!! B - B - B - B -˝B !!!! B - B - B - B -˝B!!CwC7>AB.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" >:B. 20203.C FDRG560ALA0~ C C - C -˝C!!! C - C - C - C -˝C !!!! C - C - C - C -˝C!!DwD7>AB.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" =>O. 20203.D FDRG560ALB0~ D D - D -˝D!!! D - D - D - D -˝D !!!! D - D - D - D -˝D!!EwE7>AB.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" 45:. 20203.E FDRG560ALC0~ E E - E -˝E!!! E - E - E - E -˝E !!!! E - E - E - E -˝E!!FF< 0AG.DLNG.:>=B@. =0 @53.8=45:A " 2 & ">A:20" <0@B 20203.F FSMOSIDTL30~ F F - F -˝F!!! F - F - F - F -˝F !!!! F - F - F - F -˝F!!GG< 0AG.DLNG.:>=B@. =0 @53.8=45:A " 2 & ">A:20" 0?@. 20203.G FSMOSIDTL40~ G G - G -˝G!!! G - G - G - G -˝G !!!! G - G - G - G -˝G!!HH< 0AG.DLNG.:>=B@. =0 @53.8=45:A " 2 & ">A:20" <09 20203.H FSMOSIDTL50~ H H - H -˝H!!! H - H - H - H -˝H !!!! H - H - H - H -˝H!!IIC 0AG.DLNG.:>=B@. =0 @53.8=45:A 53C;O@-92 2 & ">A:20" <0@B 20203.I FSMOSIREG30~ I I - I -˝I!!! I - I - I - I -˝I !!!! I - I - I - I -˝I!!JJC 0AG.DLNG.:>=B@. =0 @53.8=45:A 53C;O@-92 2 & ">A:20" 0?@. 20203.J FSMOSIREG40~ J J - J -˝J!!! J - J - J - J -˝J !!!! J - J - J - J -˝J!!KKB 0AG.DLNG.:>=B@. =0 @53.8=45:A 53C;O@-92 2 & ">A:20" <09 20203.K FSMOSIREG50~ K K - K -˝K!!! K - K - K - K -˝K !!!! K - K - K - K -˝K!!LsL5>AB02.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" O=2. 20213.LPBASU11˝ZL đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! L - L - L - L -˝L!!MsM5>AB02.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" D52. 20213.MPBASU21˝ZM đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! M - M - M - M -˝M!!NoN3>AB.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" <0@B 20213.NPBASU31˝ZN đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! N - N - N - N -˝N!!OsO5>AB02.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" 0?@. 20203.OPBASU40˝ZO !TŔ"đż!!!!TŔ!TŔ"đż"đż!!!! O - O - O - O -˝O!!PsP5>AB02.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" 0?@. 20213.PPBASU41~ P P - P -˝P!!! P - P - P - P -˝P !!!! P - P - P - P -˝P!!QqQ4>AB02.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" <09 20203.QPBASU50˝Q ŔS@!A@Q"}Éƃ-č?˝$Q! @!ŔS@!ŔS@!A@!A@ Q "}Éƃ-č?Q "}Éƃ-č?˝Q !@!@!! Q - Q - Q - Q -˝Q!!RsR5>AB02.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" 8N=L 20203.RPBASU60˝R J@!7@R"í€ëŠaé?˝$R! @!J@!€I@!7@!6@ R "í€ëŠaé?R "Ňá!ŒŸFč?˝R !@!@!!đ? R - R - R - R -˝R!!đ?SsS5>AB02.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" 8N;L 20203.SPBASU70˝S 0@!@S"“‹1°Žăč?˝$S!@!0@!0@!@!@ S "“‹1°Žăč?S "“‹1°Žăč?˝S !@!@!! S - S - S - S -˝S!!TsT5>AB02.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" 023. 20203.TPBASU80˝ZT @!@"@!@! @! @!@!@"@"@!@!@!! T - T - T - T -˝T!!UsU5>AB02.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" A5=. 20203.UPBASU90˝ZU "@! @" @!@!"@!"@! @! @" @" @!@!đ?!! U - U - U - U -˝U!!VsV5>AB02.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" >:B. 20203.VPBASUA0˝ZV @!@"@!@!@!@!@!@"@"đ?!@!@!!@ V - V - V - V -˝V!!đ?WsW5>AB02.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" =>O. 20203.WPBASUB0˝ZW đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! W - W - W - W -˝W!!XsX5>AB02.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" 45:. 20203.XPBASUC0˝ZX đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! X - X - X - X -˝X!!Y“YE>AB.DLNG.:>=B@. :>=45=A0B 307. AB01. "& ">2K9 #@5=3>9" O=2. 20213.YPCKNU11˝ZY đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! Y - Y - Y - Y -˝Y!!Z“ZE>AB.DLNG.:>=B@. :>=45=A0B 307. AB01. "& ">2K9 #@5=3>9" D52. 20213.ZPCKNU21˝ZZ đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! Z - Z - Z - Z -˝Z!![‘[D>AB.DLNG.:>=B@. :>=45=A0B 307.AB01. "& ">2K9 #@5=3>9" <0@B 20213.[PCKNU31˝Z[ đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! [ - [ - [ - [ -˝[!!\“\E>AB.DLNG.:>=B@. :>=45=A0B 307. AB01. "& ">2K9 #@5=3>9" 0?@. 20203.\PCKNU40˝Z\ !*Ŕ"đż!!!!*Ŕ!*Ŕ"đż"đż!!!! \ - \ - \ - \ -˝\!!]“]E>AB.DLNG.:>=B@. :>=45=A0B 307. AB01. "& ">2K9 #@5=3>9" 0?@. 20213.]PCKNU41~ ] ] - ] -˝]!!! ] - ] - ] - ] -˝] !!!! ] - ] - ] - ] -˝]!!^‘^D>AB.DLNG.:>=B@. :>=45=A0B 307. AB01. "& ">2K9 #@5=3>9" <09 20203.^PCKNU50˝^ €C@!>@^"Škí}ŞŞ @˝$^!@!€C@!€C@!>@!>@ ^ "Škí}ŞŞ @^ "Škí}ŞŞ @˝^ !@!@!! ^ - ^ - ^ - ^ -˝^!!_“_E>AB.DLNG.:>=B@. :>=45=A0B 307. AB01. "& ">2K9 #@5=3>9" 8N=L 20203._PCKNU60˝Z_ "@!@" @!@!"@!"@!@!@" @" @!đ?!@!! _ - _ - _ - _ -˝_!!×Dś0S‹‹‹‹‹•••ŁŁĄAA=AƒwyyAAAAAaa_aŁ—a`hahbhchdhehfhghhhihjhkhlhmhnhohphqhrhshthuhvhwhxhyhzh{h|h}h~hh`“`E>AB.DLNG.:>=B@. :>=45=A0B 307. AB01. "& ">2K9 #@5=3>9" 8N;L 20203.`PCKNU70˝Z` đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! ` - ` - ` - ` -˝`!!a“aE>AB.DLNG.:>=B@. :>=45=A0B 307. AB01. "& ">2K9 #@5=3>9" 023. 20203.aPCKNU80˝Za đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! a - a - a - a -˝a!!b“bE>AB.DLNG.:>=B@. :>=45=A0B 307. AB01. "& ">2K9 #@5=3>9" A5=. 20203.bPCKNU90˝Zb đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! b - b - b - b -˝b!!c“cE>AB.DLNG.:>=B@. :>=45=A0B 307. AB01. "& ">2K9 #@5=3>9" >:B. 20203.cPCKNUA0˝Zc đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! c - c - c - c -˝c!!d“dE>AB.DLNG.:>=B@. :>=45=A0B 307. AB01. "& ">2K9 #@5=3>9" =>O. 20203.dPCKNUB0˝Zd đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! d - d - d - d -˝d!!e“eE>AB.DLNG.:>=B@. :>=45=A0B 307. AB01. "& ">2K9 #@5=3>9" 45:. 20203.ePCKNUC0˝Ze đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! e - e - e - e -˝e!!f“fE>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& "1A:0O" O=2. 20213.fPCKOB11˝Zf đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! f - f - f - f -˝f!!g“gE>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& "1A:0O" D52. 20213.gPCKOB21˝Zg đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! g - g - g - g -˝g!!hƒh=>AB.DLNG.:>=B@. :>=45=A0B 307.AB01. "& "1A:0O" <0@B 20213.hPCKOB31˝Zh đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! h - h - h - h -˝h!!i“iE>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& "1A:0O" 0?@. 20203.iPCKOB40˝Zi ! Ŕ"đż!!!! Ŕ! Ŕ"đż"đż!!!! i - i - i - i -˝i!!j“jE>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& "1A:0O" 0?@. 20213.jPCKOB41~ j j - j -˝j!!! j - j - j - j -˝j !!!! j - j - j - j -˝j!!k‘kD>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& "1A:0O" <09 20203.kPCKOB50˝k .@!@k"ËiOÉ9ąĂ?˝$k!@!.@!.@!@!@ k "ËiOÉ9ąĂ?k "ËiOÉ9ąĂ?˝k !@!@!! k - k - k - k -˝k!!l“lE>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& "1A:0O" 8N=L 20203.lPCKOB60˝l ,@!@l"Ĺoň[tŃ?˝$l!@!,@!,@!@!@ l "Ĺoň[tŃ?l "Ĺoň[tŃ?˝l !đ?!@!! l - l - l - l -˝l!!m“mE>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& "1A:0O" 8N;L 20203.mPCKOB70˝Zm @!"!@!@!@!!""!đ?!đ?!! m - m - m - m -˝m!!n“nE>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& "1A:0O" 023. 20203.nPCKOB80˝Zn @!"!@!@!@!!""!đ?!@!! n - n - n - n -˝n!!o“oE>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& "1A:0O" A5=. 20203.oPCKOB90˝Zo đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! o - o - o - o -˝o!!p“pE>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& "1A:0O" >:B. 20203.pPCKOBA0˝Zp đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! p - p - p - p -˝p!!q“qE>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& "1A:0O" =>O. 20203.qPCKOBB0˝Zq đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! q - q - q - q -˝q!!r“rE>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& "1A:0O" 45:. 20203.rPCKOBC0˝Zr đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! r - r - r - r -˝r!!s{s9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" O=2. 20213.sPRMAL11˝Zs @!"!@!@!@!!""!đ?!đ?!! s - s - s - s -˝s!!t{t9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" D52. 20213.tPRMAL21~ t t - t -˝t!!! t - t - t - t -˝t !!!! t - t - t - t -˝t!!uwu7>AB.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" <0@B 20213.uPRMAL31~ u u - u -˝u!!! u - u - u - u -˝u !!!! u - u - u - u -˝u!!v{v9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" 0?@. 20203.vPRMAL40˝Zv !8Ŕ"đż!!!!8Ŕ!8Ŕ"đż"đż!!!! v - v - v - v -˝v!!w{w9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" 0?@. 20213.wPRMAL41~ w w - w -˝w!!! w - w - w - w -˝w !!!! w - w - w - w -˝w!!xyx8>AB02.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" <09 20203.xPRMAL50˝Zx >@!6@"@! @!>@!>@!6@!6@"@"@!@!@!! x - x - x - x -˝x!!y{y9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" 8N=L 20203.yPRMAL60˝y 2@!@y"}A ]ä?˝$y!@!2@!2@!@!@ y "}A ]ä?y "}A ]ä?˝y !đ?!@!! y - y - y - y -˝y!!z{z9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" 8N;L 20203.zPRMAL70˝Zz &@!@"^@!@!&@!"@!@!@"^@"T@!đ?!@!!@ z - z - z - z -˝z!!đ?{{{9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" 023. 20203.{PRMAL80˝Z{ @!@"@!@!@!đ?!@!"@"!đ?!đ?!!@ { - { - { - { -˝{!!đ?|{|9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" A5=. 20203.|PRMAL90~ | @ | - | -˝|!@!@!đ? | - | - | - | -˝| !đ?!đ?!!@ | - | - | - | -˝|!!đ?}{}9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" >:B. 20203.}PRMALA0~ } đ? } - } -˝}!@!đ?! } - } - } - } -˝} !đ?!!!đ? } - } - } - } -˝}!!đ?~{~9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" =>O. 20203.~PRMALB0˝~ $@!đ?~"łŃ9?Ĺqź?˝$~!@!$@!$@!đ?!đ? ~ "łŃ9?Ĺqź?~ "łŃ9?Ĺqź?˝~ !đ?!đ?!! ~ - ~ - ~ - ~ -˝~!!{9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" 45:. 20203.PRMALC0˝ @!đ?"F]kďSUŐ?˝$!@!@!@!đ?! "F]kďSUŐ?˝$ "!đ?!đ?!!đ? - - - -˝!!đ?×Dč/)aaaaaaaQaŁ—™aaaaaaI‹‡I‹GII‹‹u€hh‚hƒh„h…h†h‡hˆh‰hŠh‹hŒhhŽhhh‘h’h“h”h•h–h—h˜h€{€9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" O=2. 20213.€REGAL11˝Z€ @!"!@!@!@!!""!đ?!đ?!! € - € - € - € -˝€!!{9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" D52. 20213.REGAL21~   -  -˝!!!  -  -  -  -˝ !!!!  -  -  -  -˝!!‚w‚7>AB.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" <0@B 20213.‚REGAL31~ ‚ ‚ - ‚ -˝‚!!! ‚ - ‚ - ‚ - ‚ -˝‚ !!!! ‚ - ‚ - ‚ - ‚ -˝‚!!ƒ{ƒ9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" 0?@. 20203.ƒREGAL40˝Zƒ !ŔPŔ"đż!!!!ŔPŔ!ŔPŔ"đż"đż!!!! ƒ - ƒ - ƒ - ƒ -˝ƒ!!„{„9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" 0?@. 20213.„REGAL41~ „ „ - „ -˝„!!! „ - „ - „ - „ -˝„ !!!! „ - „ - „ - „ -˝„!!…y…8>AB02.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" <09 20203.…REGAL50˝…  `@!Ŕ[@…";ÂiÁ‹.@˝$…!*@! `@! `@!Ŕ[@!Ŕ[@ … ";ÂiÁ‹.@… ";ÂiÁ‹.@˝… !@!@!! … - … - … - … -˝…!!†{†9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" 8N=L 20203.†REGAL60˝† €H@!4@†"oťĐ\§ć?˝$†! @!€H@!€H@!4@!4@ † "oťĐ\§ć?† "oťĐ\§ć?˝† !đ?!@!! † - † - † - † -˝†!!‡{‡9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" 8N;L 20203.‡REGAL70˝Z‡ (@!@"€a@!@!(@!(@!@!@"€a@"€a@!đ?!@!! ‡ - ‡ - ‡ - ‡ -˝‡!!ˆ{ˆ9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" 023. 20203.ˆREGAL80˝Zˆ @!@"ř?!@!@!@!@!@"ř?"đ?!đ?!@!!đ? ˆ - ˆ - ˆ - ˆ -˝ˆ!!đ?‰{‰9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" A5=. 20203.‰REGAL90~ ‰ đ? ‰ - ‰ -˝‰!@!đ?!đ? ‰ - ‰ - ‰ - ‰ -˝‰ !đ?!đ?!! ‰ - ‰ - ‰ - ‰ -˝‰!!Š{Š9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" >:B. 20203.ŠREGALA0~ Š đ? Š - Š -˝Š!@!đ?!đ? Š - Š - Š - Š -˝Š !đ?!đ?!! Š - Š - Š - Š -˝Š!!‹{‹9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" =>O. 20203.‹REGALB0˝‹ 3@!@‹" űvŃ?˝$‹!@!3@!3@!@!@ ‹ " űvŃ?‹ " űvŃ?˝‹ !đ?!đ?!! ‹ - ‹ - ‹ - ‹ -˝‹!!Œ{Œ9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" 45:. 20203.ŒREGALC0˝ZŒ @!"!@!@!@!!""!đ?!đ?!! Œ - Œ - Œ - Œ -˝Œ!!B$LNG5@A .@0;A-@8<>@A: /=2. 2021 (Futures Urals-Primorsk Jan 2021) U11~   -  -˝!!!  -  -  -  -˝ !!!!  -  -  -  -˝!!ŽŽB$LNG5@A .@0;A-@8<>@A: $52. 2021 (Futures Urals-Primorsk Feb 2021) ŽU21~ Ž Ž - Ž -˝Ž!!! Ž - Ž - Ž - Ž -˝Ž !!!! Ž - Ž - Ž - Ž -˝Ž!!B$LNG5@A .@0;A-@8<>@A: 0@. 2021 (Futures Urals-Primorsk Mar 2021) U31~   -  -˝!!!  -  -  -  -˝ !!!!  -  -  -  -˝!!B$LNG5@A .@0;A-@8<>@A: ?@. 2021 (Futures Urals-Primorsk Apr 2021) U41~   -  -˝!!!  -  -  -  -˝ !!!!  -  -  -  -˝!!‘‹‘A$LNG5@A .@0;A-@8<>@A: 09 2020 (Futures Urals-Primorsk May 2020) ‘U50~ ‘ ‘ - ‘ -˝‘!!! ‘ - ‘ - ‘ - ‘ -˝‘ !!!! ‘ - ‘ - ‘ - ‘ -˝‘!!’’B$LNG5@A .@0;A-@8<>@A: N=L 2020 (Futures Urals-Primorsk Jun 2020) ’U60~ ’ ’ - ’ -˝’!!! ’ - ’ - ’ - ’ -˝’ !!!! ’ - ’ - ’ - ’ -˝’!!““B$LNG5@A .@0;A-@8<>@A: N;L 2020 (Futures Urals-Primorsk Jul 2020) “U70~ “ “ - “ -˝“!!! “ - “ - “ - “ -˝“ !!!! “ - “ - “ - “ -˝“!!””B$LNG5@A .@0;A-@8<>@A: 23. 2020 (Futures Urals-Primorsk Aug 2020) ”U80~ ” ” - ” -˝”!!! ” - ” - ” - ” -˝” !!!! ” - ” - ” - ” -˝”!!••B$LNG5@A .@0;A-@8<>@A: !5=. 2020 (Futures Urals-Primorsk Sep 2020) •U90~ • • - • -˝•!!! • - • - • - • -˝• !!!! • - • - • - • -˝•!!––B$LNG5@A .@0;A-@8<>@A: :B. 2020 (Futures Urals-Primorsk Oct 2020) –UA0~ – – - – -˝–!!! – - – - – - – -˝– !!!! – - – - – - – -˝–!!——B$LNG5@A .@0;A-@8<>@A: >O. 2020 (Futures Urals-Primorsk Nov 2020) —UB0~ — — - — -˝—!!! — - — - — - — -˝— !!!! — - — - — - — -˝—!!˜˜B$LNG5@A .@0;A-@8<>@A: 5:. 2020 (Futures Urals-Primorsk Dec 2020) ˜UC0~ ˜ ˜ - ˜ -˝˜!!! ˜ - ˜ - ˜ - ˜ -˝˜ !!!! ˜ - ˜ - ˜ - ˜ -˝˜!!×8ż'…‹‡I‹II‹‹I™™™™—™™™™™™™>´@ĺr ď7