ĐĎॹá>ţ˙ ţ˙˙˙ţ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ý˙˙˙ţ˙˙˙ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ţ˙˙˙Root Entry˙˙˙˙˙˙˙˙0÷i˝óŐţ˙˙˙Workbook˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙çű˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ u'ÍÉŔá°Áâ\p B°aŔ=œŻź=‡ ?'8X@"ˇÚ1Č˙Arial1Č˙Arial1Č˙Arial1Č˙Arial1ÜźĚCalibri1ÜźCalibri1´źĚCalibri1´ źĚCalibri1Č˙Arial1´ĚCalibri General0 0.00 #,##0 #,##0.00"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\) 0% 0.00E+00 #?/? #??/?? M/D/YY D-MMM-YY D-MMM MMM-YY h:mm AM/PM h:mm:ss AM/PM h:mm h:mm:ss M/D/YYYY h:mm%(#,##0_);(#,##0)&(#,##0_);[Red](#,##0)'(#,##0.00_);(#,##0.00) ((#,##0.00_);[Red](#,##0.00).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_) -mm:ss. [h]:mm:ss /mm:ss.0 0##0.0E+01@¤ [$-010419]#,0Ľ[$-010419]0.00%ŕő˙ Ŕ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕ Ŕ ŕ+ő˙ řŔ ŕ)ő˙ řŔ ŕ,ő˙ řŔ ŕ*ő˙ řŔ ŕ ő˙ řŔ ŕ@ŕ@ŕ@ŕ@ŕ@ŕŕŕ @ŕŕ @ŕ @ŕ @ŕ ¤ @ŕ Ľ @“€˙“€˙“€˙“€˙“€˙“€˙`’ …0W 10 =545;O 2020 3>40 ü´L !B0B8AB8:0 ?> 8B>30< B>@3>2 70 10 =545;N 2020 3>40 (02.03.2020 - 06.03.2020) ŒÁÁ€8ccJ ť ĚÉŔ $‘Ó9Ťm? wŇ.î düŠńŇMbP?_*+‚%˙€Áƒ„UĄ" dM&“Éd2é?M&“Éd2é?(M&“Éd2é?)M&“Éd2é?&M&“Éd2Ů?'M&“Éd2Ů? &L&C&R} ’} I } I } m } m } m } m } m } m } m } m } m } m } m } m } m } m } m } m } m } m } m } m ‘hhhhhhhh h h h h hhhhhhhhhhhhhhhhhhhý M"!5:F8O A@>G=>3> @K=:0 "!1"!"E08<5=>20=85 A5@88 8=AB@C<5=B03>4 A5@88 8=AB@C<5=B0[)!>2>:C?=K9 >1J5< >B:@KBKE ?>78F89, :>=B@.ľV7<5=5=85 A>2>:C?=>3> >1J5<0 >B:@KBKE ?>78F89 ?> >B=>H5=8N : ?@54K4CI59 =545;5, :>=B@.ŤQ7<5=5=85 A>2>:C?=>3> >1J5<0 >B:@KBKE ?>78F89 ?> >B=>H5=8N : ?@54K4CI59 =545;5, %c->;8G5AB2> ;8F, 8<5NI8E >B:@KBK5 ?>78F88, HB.).@848G5A:85 ;8F0ž y 8>;8G5AB2> N@848G5A:8E ;8F, 8<5NI8E 4;8==K5 ?>78F88, HB.{9>;8G5AB2> N@848G5A:8E ;8F, 8<5NI8E :>@>B:85 ?>78F88, HB.'$878G5A:85 ;8F0žw7>;8G5AB2> D878G5A:8E ;8F, 8<5NI8E 4;8==K5 ?>78F88, HB.y8>;8G5AB2> D878G5A:8E ;8F, 8<5NI8E :>@>B:85 ?>78F88, HB.ý žM">;8G5AB2> 4;8==KE ?>78F89, :>=B@.O#>;8G5AB2> :>@>B:8E ?>78F89, :>=B@.Ł M7<5=5=85 :>;8G5AB20 4;8==KE ?>78F89 ?> >B=>H5=8N : ?@54K4CI59 =545;5, :>=B@.Ľ N7<5=5=85 :>;8G5AB20 :>@>B:8E ?>78F89 ?> >B=>H5=8N : ?@54K4CI59 =545;5, :>=B@.› I7<5=5=85 :>;8G5AB20 4;8==KE ?>78F89 ?> >B=>H5=8N : ?@54K4CI59 =545;5, %› I7<5=5=85 :>;8G5AB20 :>@>B:8E ?>78F89 ?> >B=>H5=8N : ?@54K4CI59 =545;5, %ž M">;8G5AB2> 4;8==KE ?>78F89, :>=B@.O#>;8G5AB2> :>@>B:8E ?>78F89, :>=B@.ŁM7<5=5=85 :>;8G5AB20 4;8==KE ?>78F89 ?> >B=>H5=8N : ?@54K4CI59 =545;5, :>=B@.ĽN7<5=5=85 :>;8G5AB20 :>@>B:8E ?>78F89 ?> >B=>H5=8N : ?@54K4CI59 =545;5, :>=B@.›I7<5=5=85 :>;8G5AB20 4;8==KE ?>78F89 ?> >B=>H5=8N : ?@54K4CI59 =545;5, %›I7<5=5=85 :>;8G5AB20 :>@>B:8E ?>78F89 ?> >B=>H5=8N : ?@54K4CI59 =545;5, %ž ŸK$LNG5@A =0 " FOB @8<>@A: ?@. 2020 (Futures Diesel FOB Primorsk Apr 2020) D40˝ €a@!>@"Ĺoň[tŃ?˝$!@!€a@!€a@!>@!>@ "Ĺoň[tŃ? "Ĺoň[tŃ?˝ !đ?!đ?!! - - - -˝!!J$LNG5@A =0 " FOB @8<>@A: 09 2020 (Futures Diesel FOB Primorsk May 2020) D50~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!}:>AB02.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" O=2. 20213.DTLAL11~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!}:>AB02.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" D52. 20213.DTLAL21~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!y8>AB.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" <0@B 20213.DTLAL31~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!! } :>AB02.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" 0?@. 20203. DTLAL40~  - -˝ !!! - - - -˝ !!!! - - - -˝ !! { 9>AB02.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" <09 20203. DTLAL50~  - -˝ !!! - - - -˝ !!!! - - - -˝ !! } :>AB02.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" 8N=L 20203. DTLAL60~  - -˝ !!! - - - -˝ !!!! - - - -˝ !! } :>AB02.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" 8N;L 20203. DTLAL70~  - -˝ !!! - - - -˝ !!!! - - - -˝ !! } :>AB02.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" 023. 20203. DTLAL80~  - -˝ !!! - - - -˝ !!!! - - - -˝ !!}:>AB02.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" A5=. 20203.DTLAL90~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!}:>AB02.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" >:B. 20203.DTLALA0~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!}:>AB02.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" =>O. 20203.DTLALB0~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!}:>AB02.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" 45:. 20203.DTLALC0~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!y8>AB.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" <0@B 20203. FDDT565AL30~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!y8>AB.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" 0?@. 20203. FDDT565AL40~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!w7>AB.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" <09 20203. FDDT565AL50~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!y8>AB.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" 8N=L 20203. FDDT565AL60~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!y8>AB.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" 8N;L 20203. FDDT565AL70~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!y8>AB.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" 023. 20203. FDDT565AL80~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!y8>AB.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" A5=. 20203. FDDT565AL90~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!y8>AB.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" >:B. 20203. FDDT565ALA0~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!y8>AB.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" =>O. 20203. FDDT565ALB0~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!y8>AB.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" 45:. 20203. FDDT565ALC0~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!o3>AB.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" <0@B 20203. FDPBA36SU30˝f @!"!@!@!@!!""!@!đ?!!@!! -˝"!!đ?o3>AB.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" 0?@. 20203. FDPBA36SU40~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!m2>AB.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" <09 20203. FDPBA36SU50~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!o3>AB.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" 8N=L 20203. FDPBA36SU60~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!×FÓ9l[,¤ĄŠ‰‹‹)ƒƒ h!h"h#h$h%h&h'h(h)h*h+h,h-h.h/h0h1h2h3h4h5h6h7h8h9h:h;h<h=h>h?h o 3>AB.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" 8N;L 20203. FDPBA36SU70~  - -˝ !!! - - - -˝ !!!! - - - -˝ !!!o!3>AB.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" 023. 20203.! FDPBA36SU80~ ! ! - ! -˝!!!! ! - ! - ! - ! -˝! !!!! ! - ! - ! - ! -˝!!!"o"3>AB.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" A5=. 20203." FDPBA36SU90~ " " - " -˝"!!! " - " - " - " -˝" !!!! " - " - " - " -˝"!!#o#3>AB.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" >:B. 20203.# FDPBA36SUA0~ # # - # -˝#!!! # - # - # - # -˝# !!!! # - # - # - # -˝#!!$o$3>AB.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" =>O. 20203.$ FDPBA36SUB0~ $ $ - $ -˝$!!! $ - $ - $ - $ -˝$ !!!! $ - $ - $ - $ -˝$!!%o%3>AB.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" 45:. 20203.% FDPBA36SUC0~ % % - % -˝%!!! % - % - % - % -˝% !!!! % - % - % - % -˝%!!&&B>AB.DLNG.:>=B@0:B :>=45=A0B 307.AB01. ">2K9 #@5=3>9" <0@B 20203.& FDPCK60NU30~ & & - & -˝&!!! & - & - & - & -˝& !!!! & - & - & - & -˝&!!''B>AB.DLNG.:>=B@0:B :>=45=A0B 307.AB01. ">2K9 #@5=3>9" 0?@. 20203.' FDPCK60NU40~ ' ' - ' -˝'!!! ' - ' - ' - ' -˝' !!!! ' - ' - ' - ' -˝'!!(‹(A>AB.DLNG.:>=B@0:B :>=45=A0B 307.AB01. ">2K9 #@5=3>9" <09 20203.( FDPCK60NU50~ ( ( - ( -˝(!!! ( - ( - ( - ( -˝( !!!! ( - ( - ( - ( -˝(!!))B>AB.DLNG.:>=B@0:B :>=45=A0B 307.AB01. ">2K9 #@5=3>9" 8N=L 20203.) FDPCK60NU60~ ) ) - ) -˝)!!! ) - ) - ) - ) -˝) !!!! ) - ) - ) - ) -˝)!!**B>AB.DLNG.:>=B@0:B :>=45=A0B 307.AB01. ">2K9 #@5=3>9" 8N;L 20203.* FDPCK60NU70~ * * - * -˝*!!! * - * - * - * -˝* !!!! * - * - * - * -˝*!!++B>AB.DLNG.:>=B@0:B :>=45=A0B 307.AB01. ">2K9 #@5=3>9" 023. 20203.+ FDPCK60NU80~ + + - + -˝+!!! + - + - + - + -˝+ !!!! + - + - + - + -˝+!!,,B>AB.DLNG.:>=B@0:B :>=45=A0B 307.AB01. ">2K9 #@5=3>9" A5=. 20203., FDPCK60NU90~ , , - , -˝,!!! , - , - , - , -˝, !!!! , - , - , - , -˝,!!--B>AB.DLNG.:>=B@0:B :>=45=A0B 307.AB01. ">2K9 #@5=3>9" >:B. 20203.- FDPCK60NUA0~ - - - - -˝-!!! - - - - - - - -˝- !!!! - - - - - - - -˝-!!..B>AB.DLNG.:>=B@0:B :>=45=A0B 307.AB01. ">2K9 #@5=3>9" =>O. 20203.. FDPCK60NUB0~ . . - . -˝.!!! . - . - . - . -˝. !!!! . - . - . - . -˝.!!//B>AB.DLNG.:>=B@0:B :>=45=A0B 307.AB01. ">2K9 #@5=3>9" 45:. 20203./ FDPCK60NUC0~ / / - / -˝/!!! / - / - / - / -˝/ !!!! / - / - / - / -˝/!!0‡0?>AB.DLNG.:>=B@0:B :>=45=A0B 307.AB01. "& "1A:0O" <0@B 20203.0 FDPCK60OB30~ 0 0 - 0 -˝0!!! 0 - 0 - 0 - 0 -˝0 !!!! 0 - 0 - 0 - 0 -˝0!!1w17>AB.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" <0@B 20203.1 FDPR560AL30˝Z1 (@!"!@!(@!(@!!""!@!@!! 1 - 1 - 1 - 1 -˝1!!2w27>AB.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" 0?@. 20203.2 FDPR560AL40˝Z2 đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! 2 - 2 - 2 - 2 -˝2!!3u36>AB.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" <09 20203.3 FDPR560AL50~ 3 3 - 3 -˝3!!! 3 - 3 - 3 - 3 -˝3 !!!! 3 - 3 - 3 - 3 -˝3!!4w47>AB.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" 8N=L 20203.4 FDPR560AL60~ 4 4 - 4 -˝4!!! 4 - 4 - 4 - 4 -˝4 !!!! 4 - 4 - 4 - 4 -˝4!!5w57>AB.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" 8N;L 20203.5 FDPR560AL70~ 5 5 - 5 -˝5!!! 5 - 5 - 5 - 5 -˝5 !!!! 5 - 5 - 5 - 5 -˝5!!6w67>AB.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" 023. 20203.6 FDPR560AL80~ 6 6 - 6 -˝6!!! 6 - 6 - 6 - 6 -˝6 !!!! 6 - 6 - 6 - 6 -˝6!!7w77>AB.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" A5=. 20203.7 FDPR560AL90~ 7 7 - 7 -˝7!!! 7 - 7 - 7 - 7 -˝7 !!!! 7 - 7 - 7 - 7 -˝7!!8w87>AB.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" >:B. 20203.8 FDPR560ALA0~ 8 8 - 8 -˝8!!! 8 - 8 - 8 - 8 -˝8 !!!! 8 - 8 - 8 - 8 -˝8!!9w97>AB.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" =>O. 20203.9 FDPR560ALB0~ 9 9 - 9 -˝9!!! 9 - 9 - 9 - 9 -˝9 !!!! 9 - 9 - 9 - 9 -˝9!!:w:7>AB.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" 45:. 20203.: FDPR560ALC0~ : : - : -˝:!!! : - : - : - : -˝: !!!! : - : - : - : -˝:!!;w;7>AB.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" <0@B 20203.; FDRG560AL30˝Z; :@!"!@!:@!:@!!""!@!@!! ; - ; - ; - ; -˝;!!<w<7>AB.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" 0?@. 20203.< FDRG560AL40˝Z< @!"!@!@!@!!""!đ?!đ?!! < - < - < - < -˝<!!=u=6>AB.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" <09 20203.= FDRG560AL50~ = = - = -˝=!!! = - = - = - = -˝= !!!! = - = - = - = -˝=!!>w>7>AB.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" 8N=L 20203.> FDRG560AL60~ > > - > -˝>!!! > - > - > - > -˝> !!!! > - > - > - > -˝>!!?w?7>AB.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" 8N;L 20203.? FDRG560AL70~ ? ? - ? -˝?!!! ? - ? - ? - ? -˝? !!!! ? - ? - ? - ? -˝?!!×DŽ3MƒƒƒƒƒĄĄŸĄĄĄĄĄĄĄ›II‰‹‹‹‹‹‹‹II‰‹‹@hAhBhChDhEhFhGhHhIhJhKhLhMhNhOhPhQhRhShThUhVhWhXhYhZh[h\h]h^h_h@w@7>AB.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" 023. 20203.@ FDRG560AL80~ @ @ - @ -˝@!!! @ - @ - @ - @ -˝@ !!!! @ - @ - @ - @ -˝@!!AwA7>AB.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" A5=. 20203.A FDRG560AL90~ A A - A -˝A!!! A - A - A - A -˝A !!!! A - A - A - A -˝A!!BwB7>AB.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" >:B. 20203.B FDRG560ALA0~ B B - B -˝B!!! B - B - B - B -˝B !!!! B - B - B - B -˝B!!CwC7>AB.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" =>O. 20203.C FDRG560ALB0~ C C - C -˝C!!! C - C - C - C -˝C !!!! C - C - C - C -˝C!!DwD7>AB.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" 45:. 20203.D FDRG560ALC0~ D D - D -˝D!!! D - D - D - D -˝D !!!! D - D - D - D -˝D!!EE< 0AG.DLNG.:>=B@. =0 @53.8=45:A " 2 & ">A:20" <0@B 20203.E FSMOSIDTL30~ E E - E -˝E!!! E - E - E - E -˝E !!!! E - E - E - E -˝E!!FF< 0AG.DLNG.:>=B@. =0 @53.8=45:A " 2 & ">A:20" 0?@. 20203.F FSMOSIDTL40~ F F - F -˝F!!! F - F - F - F -˝F !!!! F - F - F - F -˝F!!GGC 0AG.DLNG.:>=B@. =0 @53.8=45:A 53C;O@-92 2 & ">A:20" <0@B 20203.G FSMOSIREG30~ G G - G -˝G!!! G - G - G - G -˝G !!!! G - G - G - G -˝G!!HHC 0AG.DLNG.:>=B@. =0 @53.8=45:A 53C;O@-92 2 & ">A:20" 0?@. 20203.H FSMOSIREG40~ H H - H -˝H!!! H - H - H - H -˝H !!!! H - H - H - H -˝H!!IsI5>AB02.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" O=2. 20213.IPBASU11˝ZI đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! I - I - I - I -˝I!!JsJ5>AB02.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" D52. 20213.JPBASU21˝ZJ đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! J - J - J - J -˝J!!KoK3>AB.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" <0@B 20213.KPBASU31~ K đ? K - K -˝K!@!đ?!đ? K - K - K - K -˝K !đ?!đ?!! K - K - K - K -˝K!!LsL5>AB02.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" 0?@. 20203.LPBASU40˝fL 2@!@"4@!@!2@!.@!@!@"4@"Đ?!@!@!!@!! L -˝L"!!đ?MqM4>AB02.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" <09 20203.MPBASU50˝ZM @!"!@!@!@!!""!@!đ?!! M - M - M - M -˝M!!NsN5>AB02.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" 8N=L 20203.NPBASU60˝N &@! @N"W”‚UU@˝$N!@!&@!&@! @! @ N "W”‚UU@N "W”‚UU@˝N !@!@!! N - N - N - N -˝N!!OsO5>AB02.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" 8N;L 20203.OPBASU70˝ZO @!@"@!@!@!@!@!@"@"@!@!đ?!! O - O - O - O -˝O!!PsP5>AB02.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" 023. 20203.PPBASU80˝ZP @!đ?"đ?!@!@!@!đ?!đ?"đ?"đ?!@!đ?!! P - P - P - P -˝P!!QsQ5>AB02.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" A5=. 20203.QPBASU90˝ZQ đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! Q - Q - Q - Q -˝Q!!RsR5>AB02.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" >:B. 20203.RPBASUA0˝ZR đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! R - R - R - R -˝R!!SsS5>AB02.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" =>O. 20203.SPBASUB0˝ZS đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! S - S - S - S -˝S!!TsT5>AB02.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" 45:. 20203.TPBASUC0˝ZT đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! T - T - T - T -˝T!!UĄUL>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& ">2K9 #@5=3>9" O=2. 20213.UPCKNU11~ U U - U -˝U!!! U - U - U - U -˝U !!!! U - U - U - U -˝U!!VĄVL>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& ">2K9 #@5=3>9" D52. 20213.VPCKNU21~ V V - V -˝V!!! V - V - V - V -˝V !!!! V - V - V - V -˝V!!W‘WD>AB.DLNG.:>=B@. :>=45=A0B 307.AB01. "& ">2K9 #@5=3>9" <0@B 20213.WPCKNU31~ W W - W -˝W!!! W - W - W - W -˝W !!!! W - W - W - W -˝W!!XĄXL>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& ">2K9 #@5=3>9" 0?@. 20203.XPCKNU40˝X @!ŔX"]QJVUĺż˝$X!@!@!@!Ŕ!Ŕ X "]QJVUĺżX "]QJVUĺż˝X !đ?!đ?!! X - X - X - X -˝X!!YŸYK>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& ">2K9 #@5=3>9" <09 20203.YPCKNU50˝ZY @!"!@!@!@!!""!đ?!@!! Y - Y - Y - Y -˝Y!!ZĄZL>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& ">2K9 #@5=3>9" 8N=L 20203.ZPCKNU60~ Z đ? Z - Z -˝Z!@!đ?!đ? Z - Z - Z - Z -˝Z !đ?!đ?!! Z - Z - Z - Z -˝Z!![Ą[L>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& ">2K9 #@5=3>9" 8N;L 20203.[PCKNU70~ [ đ? [ - [ -˝[!@!đ?!đ? [ - [ - [ - [ -˝[ !đ?!đ?!! [ - [ - [ - [ -˝[!!\Ą\L>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& ">2K9 #@5=3>9" 023. 20203.\PCKNU80~ \ đ? \ - \ -˝\!@!đ?!đ? \ - \ - \ - \ -˝\ !đ?!đ?!! \ - \ - \ - \ -˝\!!]Ą]L>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& ">2K9 #@5=3>9" A5=. 20203.]PCKNU90~ ] đ? ] - ] -˝]!@!đ?!đ? ] - ] - ] - ] -˝] !đ?!đ?!! ] - ] - ] - ] -˝]!!^Ą^L>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& ">2K9 #@5=3>9" >:B. 20203.^PCKNUA0~ ^ ^ - ^ -˝^!!! ^ - ^ - ^ - ^ -˝^ !!!! ^ - ^ - ^ - ^ -˝^!!_Ą_L>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& ">2K9 #@5=3>9" =>O. 20203._PCKNUB0~ _ _ - _ -˝_!!! _ - _ - _ - _ -˝_ !!!! _ - _ - _ - _ -˝_!!×DL2S‹‹‹‹••ŁŁAA)?yAAAAAAąąĄ§mąąąąąą`hahbhchdhehfhghhhihjhkhlhmhnhohphqhrhshthuhvhwhxhyhzh{h|h}h~hh`Ą`L>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& ">2K9 #@5=3>9" 45:. 20203.`PCKNUC0~ ` ` - ` -˝`!!! ` - ` - ` - ` -˝` !!!! ` - ` - ` - ` -˝`!!a“aE>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& "1A:0O" O=2. 20213.aPCKOB11~ a đ? a - a -˝a!@!đ?!đ? a - a - a - a -˝a !đ?!đ?!! a - a - a - a -˝a!!b“bE>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& "1A:0O" D52. 20213.bPCKOB21~ b đ? b - b -˝b!@!đ?!đ? b - b - b - b -˝b !đ?!đ?!! b - b - b - b -˝b!!cƒc=>AB.DLNG.:>=B@. :>=45=A0B 307.AB01. "& "1A:0O" <0@B 20213.cPCKOB31~ c đ? c - c -˝c!@!đ?!đ? c - c - c - c -˝c !đ?!đ?!! c - c - c - c -˝c!!d“dE>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& "1A:0O" 0?@. 20203.dPCKOB40˝Zd @!Ŕ"DŔ!@!@!@!Ŕ!Ŕ"DŔ"DŔ!@!đ?!! d - d - d - d -˝d!!e‘eD>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& "1A:0O" <09 20203.ePCKOB50~ e đ? e - e -˝e!@!đ?!đ? e - e - e - e -˝e !đ?!đ?!! e - e - e - e -˝e!!f“fE>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& "1A:0O" 8N=L 20203.fPCKOB60~ f đ? f - f -˝f!@!đ?!đ? f - f - f - f -˝f !đ?!đ?!! f - f - f - f -˝f!!g“gE>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& "1A:0O" 8N;L 20203.gPCKOB70~ g g - g -˝g!!! g - g - g - g -˝g !!!! g - g - g - g -˝g!!h“hE>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& "1A:0O" 023. 20203.hPCKOB80~ h h - h -˝h!!! h - h - h - h -˝h !!!! h - h - h - h -˝h!!i“iE>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& "1A:0O" A5=. 20203.iPCKOB90~ i i - i -˝i!!! i - i - i - i -˝i !!!! i - i - i - i -˝i!!j“jE>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& "1A:0O" >:B. 20203.jPCKOBA0~ j đ? j - j -˝j!@!đ?!đ? j - j - j - j -˝j !đ?!đ?!! j - j - j - j -˝j!!k“kE>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& "1A:0O" =>O. 20203.kPCKOBB0~ k đ? k - k -˝k!@!đ?!đ? k - k - k - k -˝k !đ?!đ?!! k - k - k - k -˝k!!l“lE>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& "1A:0O" 45:. 20203.lPCKOBC0~ l đ? l - l -˝l!@!đ?!đ? l - l - l - l -˝l !đ?!đ?!! l - l - l - l -˝l!!m{m9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" O=2. 20213.mPRMAL11˝Zm @!"!@!@!@!!""!đ?!đ?!! m - m - m - m -˝m!!n{n9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" D52. 20213.nPRMAL21~ n n - n -˝n!!! n - n - n - n -˝n !!!! n - n - n - n -˝n!!owo7>AB.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" <0@B 20213.oPRMAL31~ o o - o -˝o!!! o - o - o - o -˝o !!!! o - o - o - o -˝o!!p{p9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" 0?@. 20203.pPRMAL40˝Zp 0@!@"N@!$@!0@!0@!@!@"N@"N@!@!@!! p - p - p - p -˝p!!qyq8>AB02.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" <09 20203.qPRMAL50˝Zq @!"!@!@!@!!""!@!đ?!! q - q - q - q -˝q!!r{r9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" 8N=L 20203.rPRMAL60˝Zr @!"!@!@!@!!""!đ?!đ?!! r - r - r - r -˝r!!s{s9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" 8N;L 20203.sPRMAL70~ s s - s -˝s!!! s - s - s - s -˝s !!!! s - s - s - s -˝s!!t{t9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" 023. 20203.tPRMAL80~ t t - t -˝t!!! t - t - t - t -˝t !!!! t - t - t - t -˝t!!u{u9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" A5=. 20203.uPRMAL90~ u u - u -˝u!!! u - u - u - u -˝u !!!! u - u - u - u -˝u!!v{v9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" >:B. 20203.vPRMALA0~ v v - v -˝v!!! v - v - v - v -˝v !!!! v - v - v - v -˝v!!w{w9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" =>O. 20203.wPRMALB0˝Zw @!@"@!@!@!@!@!@"@"@!đ?!đ?!! w - w - w - w -˝w!!x{x9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" 45:. 20203.xPRMALC0˝Zx @!"!@!@!@!!""!đ?!đ?!! x - x - x - x -˝x!!y{y9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" O=2. 20213.yREGAL11˝Zy @!"!@!@!@!!""!đ?!đ?!! y - y - y - y -˝y!!z{z9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" D52. 20213.zREGAL21~ z z - z -˝z!!! z - z - z - z -˝z !!!! z - z - z - z -˝z!!{w{7>AB.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" <0@B 20213.{REGAL31~ { { - { -˝{!!! { - { - { - { -˝{ !!!! { - { - { - { -˝{!!|{|9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" 0?@. 20203.|REGAL40˝Z| €@@!*@"@P@!(@!€@@!€@@!*@!*@"@P@"@P@!"@!@!! | - | - | - | -˝|!!}y}8>AB02.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" <09 20203.}REGAL50˝Z} (@!"!@!(@!(@!!""!@!đ?!! } - } - } - } -˝}!!~{~9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" 8N=L 20203.~REGAL60˝Z~ @!"!@!@!@!!""!@!@!! ~ - ~ - ~ - ~ -˝~!!{9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" 8N;L 20203.REGAL70˝Z @!"!@!@!@!!""!đ?!@!! - - - -˝!!×Dđ1yŁŁ“aĄŁŁŁŁŁŁŁI‹‡IGI‹‹‹‹III‹‡IGII€hh‚hƒh„h…h†h‡hˆh‰hŠh‹hŒhhŽhhh€{€9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" 023. 20203.€REGAL80˝Z€ đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! € - € - € - € -˝€!!{9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" A5=. 20203.REGAL90~   -  -˝!!!  -  -  -  -˝ !!!!  -  -  -  -˝!!‚{‚9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" >:B. 20203.‚REGALA0~ ‚ ‚ - ‚ -˝‚!!! ‚ - ‚ - ‚ - ‚ -˝‚ !!!! ‚ - ‚ - ‚ - ‚ -˝‚!!ƒ{ƒ9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" =>O. 20203.ƒREGALB0˝Zƒ @!@"@!@!@!@!@!@"@"@!đ?!@!! ƒ - ƒ - ƒ - ƒ -˝ƒ!!„{„9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" 45:. 20203.„REGALC0˝Z„ @!"!@!@!@!!""!@!đ?!! „ - „ - „ - „ -˝„!!……B$LNG5@A .@0;A-@8<>@A: /=2. 2021 (Futures Urals-Primorsk Jan 2021) …U11~ … … - … -˝…!!! … - … - … - … -˝… !!!! … - … - … - … -˝…!!††B$LNG5@A .@0;A-@8<>@A: $52. 2021 (Futures Urals-Primorsk Feb 2021) †U21~ † † - † -˝†!!! † - † - † - † -˝† !!!! † - † - † - † -˝†!!‡‡B$LNG5@A .@0;A-@8<>@A: 0@. 2021 (Futures Urals-Primorsk Mar 2021) ‡U31~ ‡ ‡ - ‡ -˝‡!!! ‡ - ‡ - ‡ - ‡ -˝‡ !!!! ‡ - ‡ - ‡ - ‡ -˝‡!!ˆˆB$LNG5@A .@0;A-@8<>@A: ?@. 2020 (Futures Urals-Primorsk Apr 2020) ˆU40~ ˆ ˆ - ˆ -˝ˆ!!! ˆ - ˆ - ˆ - ˆ -˝ˆ !!!! ˆ - ˆ - ˆ - ˆ -˝ˆ!!‰‹‰A$LNG5@A .@0;A-@8<>@A: 09 2020 (Futures Urals-Primorsk May 2020) ‰U50~ ‰ ‰ - ‰ -˝‰!!! ‰ - ‰ - ‰ - ‰ -˝‰ !!!! ‰ - ‰ - ‰ - ‰ -˝‰!!ŠŠB$LNG5@A .@0;A-@8<>@A: N=L 2020 (Futures Urals-Primorsk Jun 2020) ŠU60~ Š Š - Š -˝Š!!! Š - Š - Š - Š -˝Š !!!! Š - Š - Š - Š -˝Š!!‹‹B$LNG5@A .@0;A-@8<>@A: N;L 2020 (Futures Urals-Primorsk Jul 2020) ‹U70~ ‹ ‹ - ‹ -˝‹!!! ‹ - ‹ - ‹ - ‹ -˝‹ !!!! ‹ - ‹ - ‹ - ‹ -˝‹!!ŒŒB$LNG5@A .@0;A-@8<>@A: 23. 2020 (Futures Urals-Primorsk Aug 2020) ŒU80~ Œ Œ - Œ -˝Œ!!! Œ - Œ - Œ - Œ -˝Œ !!!! Œ - Œ - Œ - Œ -˝Œ!!B$LNG5@A .@0;A-@8<>@A: !5=. 2020 (Futures Urals-Primorsk Sep 2020) U90~   -  -˝!!!  -  -  -  -˝ !!!!  -  -  -  -˝!!ŽŽB$LNG5@A .@0;A-@8<>@A: :B. 2020 (Futures Urals-Primorsk Oct 2020) ŽUA0~ Ž Ž - Ž -˝Ž!!! Ž - Ž - Ž - Ž -˝Ž !!!! Ž - Ž - Ž - Ž -˝Ž!!B$LNG5@A .@0;A-@8<>@A: >O. 2020 (Futures Urals-Primorsk Nov 2020) UB0~   -  -˝!!!  -  -  -  -˝ !!!!  -  -  -  -˝!!B$LNG5@A .@0;A-@8<>@A: 5:. 2020 (Futures Urals-Primorsk Dec 2020) UC0~   -  -˝!!!  -  -  -  -˝ !!!!  -  -  -  -˝!!×(oĺ‹‹II™™™™—™™™™™™™>´@ĺr ď7