ĐĎॹá>ţ˙ …ţ˙˙˙ţ˙˙˙ƒ„˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ u'ÍÉŔá°Áâ\p B°aŔ=œŻź=‡ ?'8X@"ˇÚ1Č˙Arial1Č˙Arial1Č˙Arial1Č˙Arial1ÜźĚCalibri1ÜźCalibri1´źĚCalibri1´ źĚCalibri1Č˙Arial1´ĚCalibri General0 0.00 #,##0 #,##0.00"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\) 0% 0.00E+00 #?/? #??/?? M/D/YY D-MMM-YY D-MMM MMM-YY h:mm AM/PM h:mm:ss AM/PM h:mm h:mm:ss M/D/YYYY h:mm%(#,##0_);(#,##0)&(#,##0_);[Red](#,##0)'(#,##0.00_);(#,##0.00) ((#,##0.00_);[Red](#,##0.00).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_) -mm:ss. [h]:mm:ss /mm:ss.0 0##0.0E+01@¤ [$-010419]#,0Ľ[$-010419]0.00%ŕő˙ Ŕ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕő˙ ôŔ ŕ Ŕ ŕ+ő˙ řŔ ŕ)ő˙ řŔ ŕ,ő˙ řŔ ŕ*ő˙ řŔ ŕ ő˙ řŔ ŕ@ŕ@ŕ@ŕ@ŕ@ŕŕŕ @ŕŕ @ŕ @ŕ @ŕ ¤ @ŕ Ľ @“€˙“€˙“€˙“€˙“€˙“€˙`’ ….S 7 =545;O 2020 3>40 ü˛K !B0B8AB8:0 ?> 8B>30< B>@3>2 70 7 =545;N 2020 3>40 (10.02.2020 - 14.02.2020) ŒÁÁ€8ccJ ť ĚÉŔ $—W9imžÓ6ř düŠńŇMbP?_*+‚%˙€Áƒ„UĄ" dM&“Éd2é?M&“Éd2é?(M&“Éd2é?)M&“Éd2é?&M&“Éd2Ů?'M&“Éd2Ů? &L&C&R} ’} I } I } m } m } m } m } m } m } m } m } m } m } m } m } m } m } m } m } m } m } m } m —hhhhhhhh h h h h hhhhhhhhhhhhhhhhhhhý M"!5:F8O A@>G=>3> @K=:0 "!1"!"E08<5=>20=85 A5@88 8=AB@C<5=B03>4 A5@88 8=AB@C<5=B0[)!>2>:C?=K9 >1J5< >B:@KBKE ?>78F89, :>=B@.ľV7<5=5=85 A>2>:C?=>3> >1J5<0 >B:@KBKE ?>78F89 ?> >B=>H5=8N : ?@54K4CI59 =545;5, :>=B@.ŤQ7<5=5=85 A>2>:C?=>3> >1J5<0 >B:@KBKE ?>78F89 ?> >B=>H5=8N : ?@54K4CI59 =545;5, %c->;8G5AB2> ;8F, 8<5NI8E >B:@KBK5 ?>78F88, HB.).@848G5A:85 ;8F0ž y 8>;8G5AB2> N@848G5A:8E ;8F, 8<5NI8E 4;8==K5 ?>78F88, HB.{9>;8G5AB2> N@848G5A:8E ;8F, 8<5NI8E :>@>B:85 ?>78F88, HB.'$878G5A:85 ;8F0žw7>;8G5AB2> D878G5A:8E ;8F, 8<5NI8E 4;8==K5 ?>78F88, HB.y8>;8G5AB2> D878G5A:8E ;8F, 8<5NI8E :>@>B:85 ?>78F88, HB.ý žM">;8G5AB2> 4;8==KE ?>78F89, :>=B@.O#>;8G5AB2> :>@>B:8E ?>78F89, :>=B@.Ł M7<5=5=85 :>;8G5AB20 4;8==KE ?>78F89 ?> >B=>H5=8N : ?@54K4CI59 =545;5, :>=B@.Ľ N7<5=5=85 :>;8G5AB20 :>@>B:8E ?>78F89 ?> >B=>H5=8N : ?@54K4CI59 =545;5, :>=B@.› I7<5=5=85 :>;8G5AB20 4;8==KE ?>78F89 ?> >B=>H5=8N : ?@54K4CI59 =545;5, %› I7<5=5=85 :>;8G5AB20 :>@>B:8E ?>78F89 ?> >B=>H5=8N : ?@54K4CI59 =545;5, %ž M">;8G5AB2> 4;8==KE ?>78F89, :>=B@.O#>;8G5AB2> :>@>B:8E ?>78F89, :>=B@.ŁM7<5=5=85 :>;8G5AB20 4;8==KE ?>78F89 ?> >B=>H5=8N : ?@54K4CI59 =545;5, :>=B@.ĽN7<5=5=85 :>;8G5AB20 :>@>B:8E ?>78F89 ?> >B=>H5=8N : ?@54K4CI59 =545;5, :>=B@.›I7<5=5=85 :>;8G5AB20 4;8==KE ?>78F89 ?> >B=>H5=8N : ?@54K4CI59 =545;5, %›I7<5=5=85 :>;8G5AB20 :>@>B:8E ?>78F89 ?> >B=>H5=8N : ?@54K4CI59 =545;5, %ž ŸK$LNG5@A =0 " FOB @8<>@A: 0@B 2020 (Futures Diesel FOB Primorsk Mar 2020) D30˝ Ŕr@!Ŕi@"–Y„b+ˆ@˝$!@!Ŕr@!Ŕr@!Ŕi@!Ŕi@ "–Y„b+ˆ@ "–Y„b+ˆ@˝ !đ?!đ?!! - - - -˝!!ŸK$LNG5@A =0 " FOB @8<>@A: ?@. 2020 (Futures Diesel FOB Primorsk Apr 2020) D40~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!}:>AB02.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" O=2. 20213.DTLAL11~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!}:>AB02.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" D52. 20213.DTLAL21~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!}:>AB02.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" <0@B 20203.DTLAL30~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!! } :>AB02.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" 0?@. 20203. DTLAL40~  - -˝ !!! - - - -˝ !!!! - - - -˝ !! { 9>AB02.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" <09 20203. DTLAL50~  - -˝ !!! - - - -˝ !!!! - - - -˝ !! } :>AB02.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" 8N=L 20203. DTLAL60~  - -˝ !!! - - - -˝ !!!! - - - -˝ !! } :>AB02.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" 8N;L 20203. DTLAL70~  - -˝ !!! - - - -˝ !!!! - - - -˝ !! } :>AB02.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" 023. 20203. DTLAL80~  - -˝ !!! - - - -˝ !!!! - - - -˝ !!}:>AB02.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" A5=. 20203.DTLAL90~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!}:>AB02.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" >:B. 20203.DTLALA0~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!}:>AB02.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" =>O. 20203.DTLALB0~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!}:>AB02.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" 45:. 20203.DTLALC0~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!y8>AB.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" D52. 20203. FDDT565AL20˝Z @!"!@!@!@!!""!đ?!đ?!! - - - -˝!!y8>AB.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" <0@B 20203. FDDT565AL30~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!y8>AB.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" 0?@. 20203. FDDT565AL40~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!w7>AB.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" <09 20203. FDDT565AL50~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!y8>AB.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" 8N=L 20203. FDDT565AL60~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!y8>AB.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" 8N;L 20203. FDDT565AL70~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!y8>AB.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" 023. 20203. FDDT565AL80~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!y8>AB.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" A5=. 20203. FDDT565AL90~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!y8>AB.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" >:B. 20203. FDDT565ALA0~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!y8>AB.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" =>O. 20203. FDDT565ALB0~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!y8>AB.DLNG.:>=B@0:B " 5 =0 "& ";;03C20B" 45:. 20203. FDDT565ALC0~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!o3>AB.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" D52. 20203. FDPBA36SU20˝ *@!đż"siüÂ+I˛ż˝$!@!*@!*@!đż!đż "siüÂ+I˛ż "siüÂ+I˛ż˝ !@!@!! - - - -˝!!o3>AB.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" <0@B 20203. FDPBA36SU30˝f @!"!@!@!@!!""!@!đ?!!@!! -˝"!!đ?o3>AB.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" 0?@. 20203. FDPBA36SU40˝Z đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! - - - -˝!!×FW9l[,¤ĄŤ‹K‹y)A h!h"h#h$h%h&h'h(h)h*h+h,h-h.h/h0h1h2h3h4h5h6h7h8h9h:h;h<h=h>h?h m 2>AB.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" <09 20203. FDPBA36SU50~  - -˝ !!! - - - -˝ !!!! - - - -˝ !!!o!3>AB.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" 8N=L 20203.! FDPBA36SU60~ ! ! - ! -˝!!!! ! - ! - ! - ! -˝! !!!! ! - ! - ! - ! -˝!!!"o"3>AB.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" 8N;L 20203." FDPBA36SU70~ " " - " -˝"!!! " - " - " - " -˝" !!!! " - " - " - " -˝"!!#o#3>AB.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" 023. 20203.# FDPBA36SU80~ # # - # -˝#!!! # - # - # - # -˝# !!!! # - # - # - # -˝#!!$o$3>AB.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" A5=. 20203.$ FDPBA36SU90~ $ $ - $ -˝$!!! $ - $ - $ - $ -˝$ !!!! $ - $ - $ - $ -˝$!!%o%3>AB.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" >:B. 20203.% FDPBA36SUA0~ % % - % -˝%!!! % - % - % - % -˝% !!!! % - % - % - % -˝%!!&o&3>AB.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" =>O. 20203.& FDPBA36SUB0~ & & - & -˝&!!! & - & - & - & -˝& !!!! & - & - & - & -˝&!!'o'3>AB.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" 45:. 20203.' FDPBA36SUC0~ ' ' - ' -˝'!!! ' - ' - ' - ' -˝' !!!! ' - ' - ' - ' -˝'!!((B>AB.DLNG.:>=B@0:B :>=45=A0B 307.AB01. ">2K9 #@5=3>9" D52. 20203.( FDPCK60NU20˝Z( @!"!@!@!@!!""!@!đ?!! ( - ( - ( - ( -˝(!!))B>AB.DLNG.:>=B@0:B :>=45=A0B 307.AB01. ">2K9 #@5=3>9" <0@B 20203.) FDPCK60NU30~ ) ) - ) -˝)!!! ) - ) - ) - ) -˝) !!!! ) - ) - ) - ) -˝)!!**B>AB.DLNG.:>=B@0:B :>=45=A0B 307.AB01. ">2K9 #@5=3>9" 0?@. 20203.* FDPCK60NU40~ * * - * -˝*!!! * - * - * - * -˝* !!!! * - * - * - * -˝*!!+‹+A>AB.DLNG.:>=B@0:B :>=45=A0B 307.AB01. ">2K9 #@5=3>9" <09 20203.+ FDPCK60NU50~ + + - + -˝+!!! + - + - + - + -˝+ !!!! + - + - + - + -˝+!!,,B>AB.DLNG.:>=B@0:B :>=45=A0B 307.AB01. ">2K9 #@5=3>9" 8N=L 20203., FDPCK60NU60~ , , - , -˝,!!! , - , - , - , -˝, !!!! , - , - , - , -˝,!!--B>AB.DLNG.:>=B@0:B :>=45=A0B 307.AB01. ">2K9 #@5=3>9" 8N;L 20203.- FDPCK60NU70~ - - - - -˝-!!! - - - - - - - -˝- !!!! - - - - - - - -˝-!!..B>AB.DLNG.:>=B@0:B :>=45=A0B 307.AB01. ">2K9 #@5=3>9" 023. 20203.. FDPCK60NU80~ . . - . -˝.!!! . - . - . - . -˝. !!!! . - . - . - . -˝.!!//B>AB.DLNG.:>=B@0:B :>=45=A0B 307.AB01. ">2K9 #@5=3>9" A5=. 20203./ FDPCK60NU90~ / / - / -˝/!!! / - / - / - / -˝/ !!!! / - / - / - / -˝/!!00B>AB.DLNG.:>=B@0:B :>=45=A0B 307.AB01. ">2K9 #@5=3>9" >:B. 20203.0 FDPCK60NUA0~ 0 0 - 0 -˝0!!! 0 - 0 - 0 - 0 -˝0 !!!! 0 - 0 - 0 - 0 -˝0!!11B>AB.DLNG.:>=B@0:B :>=45=A0B 307.AB01. ">2K9 #@5=3>9" =>O. 20203.1 FDPCK60NUB0~ 1 1 - 1 -˝1!!! 1 - 1 - 1 - 1 -˝1 !!!! 1 - 1 - 1 - 1 -˝1!!22B>AB.DLNG.:>=B@0:B :>=45=A0B 307.AB01. ">2K9 #@5=3>9" 45:. 20203.2 FDPCK60NUC0~ 2 2 - 2 -˝2!!! 2 - 2 - 2 - 2 -˝2 !!!! 2 - 2 - 2 - 2 -˝2!!3‡3?>AB.DLNG.:>=B@0:B :>=45=A0B 307.AB01. "& "1A:0O" D52. 20203.3 FDPCK60OB20˝3 @!Ŕ3"=DŁ;ˆŘż˝$3!@! @! @!Ŕ!Ŕ 3 "=DŁ;ˆŘż3 "=DŁ;ˆŘż˝3 !đ?!đ?!! 3 - 3 - 3 - 3 -˝3!!4‡4?>AB.DLNG.:>=B@0:B :>=45=A0B 307.AB01. "& "1A:0O" <0@B 20203.4 FDPCK60OB30~ 4 4 - 4 -˝4!!! 4 - 4 - 4 - 4 -˝4 !!!! 4 - 4 - 4 - 4 -˝4!!5w57>AB.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" D52. 20203.5 FDPR560AL20˝Z5 &@!"!@!&@!&@!!""!@!@!! 5 - 5 - 5 - 5 -˝5!!6w67>AB.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" <0@B 20203.6 FDPR560AL30˝6 (@!đż6"ËiOÉ9ąłż˝$6!@!(@!(@!đż!đż 6 "ËiOÉ9ąłż6 "ËiOÉ9ąłż˝6 !@!@!! 6 - 6 - 6 - 6 -˝6!!7w77>AB.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" 0?@. 20203.7 FDPR560AL40˝7 đ?!Ŕ7"ŁŽľ÷ŠŞęż˝$7!@!đ?!đ?!Ŕ!Ŕ 7 "ŁŽľ÷ŠŞęż7 "ŁŽľ÷ŠŞęż˝7 !đ?!đ?!! 7 - 7 - 7 - 7 -˝7!!8u86>AB.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" <09 20203.8 FDPR560AL50˝Z8 !Ŕ"đż!!!!Ŕ!Ŕ"đż"đż!!!! 8 - 8 - 8 - 8 -˝8!!9w97>AB.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" 8N=L 20203.9 FDPR560AL60~ 9 9 - 9 -˝9!!! 9 - 9 - 9 - 9 -˝9 !!!! 9 - 9 - 9 - 9 -˝9!!:w:7>AB.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" 8N;L 20203.: FDPR560AL70~ : : - : -˝:!!! : - : - : - : -˝: !!!! : - : - : - : -˝:!!;w;7>AB.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" 023. 20203.; FDPR560AL80~ ; ; - ; -˝;!!! ; - ; - ; - ; -˝; !!!! ; - ; - ; - ; -˝;!!<w<7>AB.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" A5=. 20203.< FDPR560AL90~ < < - < -˝<!!! < - < - < - < -˝< !!!! < - < - < - < -˝<!!=w=7>AB.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" >:B. 20203.= FDPR560ALA0~ = = - = -˝=!!! = - = - = - = -˝= !!!! = - = - = - = -˝=!!>w>7>AB.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" =>O. 20203.> FDPR560ALB0~ > > - > -˝>!!! > - > - > - > -˝> !!!! > - > - > - > -˝>!!?w?7>AB.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" 45:. 20203.? FDPR560ALC0~ ? ? - ? -˝?!!! ? - ? - ? - ? -˝? !!!! ? - ? - ? - ? -˝?!!×DČ3Kƒƒƒƒƒƒƒ_ĄĄŸĄĄĄĄĄĄĄ‘›IG‹‹‹‹‹‹‹@hAhBhChDhEhFhGhHhIhJhKhLhMhNhOhPhQhRhShThUhVhWhXhYhZh[h\h]h^h_h@w@7>AB.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" D52. 20203.@ FDRG560AL20˝Z@ <@!"! @!<@!<@!!""!@!@!! @ - @ - @ - @ -˝@!!AwA7>AB.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" <0@B 20203.A FDRG560AL30˝ZA :@!"!@!:@!:@!!""!@!@!! A - A - A - A -˝A!!BwB7>AB.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" 0?@. 20203.B FDRG560AL40˝B @!ŔB"'c`Çáż˝$B!@!@!@!Ŕ!Ŕ B "'c`ÇáżB "'c`Çáż˝B !đ?!đ?!! B - B - B - B -˝B!!CuC6>AB.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" <09 20203.C FDRG560AL50˝ZC !Ŕ"đż!!!!Ŕ!Ŕ"đż"đż!!!! C - C - C - C -˝C!!DwD7>AB.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" 8N=L 20203.D FDRG560AL60~ D D - D -˝D!!! D - D - D - D -˝D !!!! D - D - D - D -˝D!!EwE7>AB.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" 8N;L 20203.E FDRG560AL70~ E E - E -˝E!!! E - E - E - E -˝E !!!! E - E - E - E -˝E!!FwF7>AB.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" 023. 20203.F FDRG560AL80~ F F - F -˝F!!! F - F - F - F -˝F !!!! F - F - F - F -˝F!!GwG7>AB.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" A5=. 20203.G FDRG560AL90~ G G - G -˝G!!! G - G - G - G -˝G !!!! G - G - G - G -˝G!!HwH7>AB.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" >:B. 20203.H FDRG560ALA0~ H H - H -˝H!!! H - H - H - H -˝H !!!! H - H - H - H -˝H!!IwI7>AB.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" =>O. 20203.I FDRG560ALB0~ I I - I -˝I!!! I - I - I - I -˝I !!!! I - I - I - I -˝I!!JwJ7>AB.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" 45:. 20203.J FDRG560ALC0~ J J - J -˝J!!! J - J - J - J -˝J !!!! J - J - J - J -˝J!!KK< 0AG.DLNG.:>=B@. =0 @53.8=45:A " 2 & ">A:20" <0@B 20203.K FSMOSIDTL30~ K K - K -˝K!!! K - K - K - K -˝K !!!! K - K - K - K -˝K!!LL< 0AG.DLNG.:>=B@. =0 @53.8=45:A " 2 & ">A:20" D52. 20203.L FSMOSIDTZ20~ L L - L -˝L!!! L - L - L - L -˝L !!!! L - L - L - L -˝L!!MMC 0AG.DLNG.:>=B@. =0 @53.8=45:A 53C;O@-92 2 & ">A:20" D52. 20203.M FSMOSIREG20~ M M - M -˝M!!! M - M - M - M -˝M !!!! M - M - M - M -˝M!!NNC 0AG.DLNG.:>=B@. =0 @53.8=45:A 53C;O@-92 2 & ">A:20" <0@B 20203.N FSMOSIREG30~ N N - N -˝N!!! N - N - N - N -˝N !!!! N - N - N - N -˝N!!OsO5>AB02.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" O=2. 20213.OPBASU11˝ZO đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! O - O - O - O -˝O!!PsP5>AB02.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" D52. 20213.PPBASU21˝ZP đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! P - P - P - P -˝P!!QsQ5>AB02.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" <0@B 20203.QPBASU30˝Q 3@!@Q"ŁŽľ÷ŠŞâ?˝$Q!@!3@!3@!@!@ Q "ŁŽľ÷ŠŞâ?Q "ŁŽľ÷ŠŞâ?˝Q !@!@!! Q - Q - Q - Q -˝Q!!RsR5>AB02.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" 0?@. 20203.RPBASU40˝fR @!"!@!@!@!!""!@!@!!@!! R -˝R"!!đ?SqS4>AB02.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" <09 20203.SPBASU50˝ZS @!"!@!@!@!!""!đ?!đ?!! S - S - S - S -˝S!!TsT5>AB02.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" 8N=L 20203.TPBASU60˝ZT @!"!@!@!@!!""!@!đ?!! T - T - T - T -˝T!!UsU5>AB02.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" 8N;L 20203.UPBASU70˝ZU đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! U - U - U - U -˝U!!VsV5>AB02.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" 023. 20203.VPBASU80˝ZV đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! V - V - V - V -˝V!!WsW5>AB02.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" A5=. 20203.WPBASU90˝ZW đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! W - W - W - W -˝W!!XsX5>AB02.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" >:B. 20203.XPBASUA0˝ZX đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! X - X - X - X -˝X!!YsY5>AB02.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" =>O. 20203.YPBASUB0˝ZY đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! Y - Y - Y - Y -˝Y!!ZsZ5>AB02.DLNG.:>=B@0:B !# "& "!C@3CB" 45:. 20203.ZPBASUC0˝ZZ đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! Z - Z - Z - Z -˝Z!![Ą[L>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& ">2K9 #@5=3>9" O=2. 20213.[PCKNU11~ [ [ - [ -˝[!!! [ - [ - [ - [ -˝[ !!!! [ - [ - [ - [ -˝[!!\Ą\L>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& ">2K9 #@5=3>9" D52. 20213.\PCKNU21~ \ \ - \ -˝\!!! \ - \ - \ - \ -˝\ !!!! \ - \ - \ - \ -˝\!!]Ą]L>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& ">2K9 #@5=3>9" <0@B 20203.]PCKNU30˝Z] "@!@" @!@!"@!"@!@!@" @" @!@!đ?!! ] - ] - ] - ] -˝]!!^Ą^L>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& ">2K9 #@5=3>9" 0?@. 20203.^PCKNU40˝^ $@!đż^"}éíĎEˇż˝$^!@!$@!$@!đż!đż ^ "}éíĎEˇż^ "}éíĎEˇż˝^ !đ?!@!! ^ - ^ - ^ - ^ -˝^!!_Ÿ_K>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& ">2K9 #@5=3>9" <09 20203._PCKNU50~ _ _ - _ -˝_!!! _ - _ - _ - _ -˝_ !!!! _ - _ - _ - _ -˝_!!×Dh0IG‹‹‹‹‹‹‹••ŁŁAAy)?AAAAAAAąąo§Ż`hahbhchdhehfhghhhihjhkhlhmhnhohphqhrhshthuhvhwhxhyhzh{h|h}h~hh`Ą`L>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& ">2K9 #@5=3>9" 8N=L 20203.`PCKNU60~ ` ` - ` -˝`!!! ` - ` - ` - ` -˝` !!!! ` - ` - ` - ` -˝`!!aĄaL>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& ">2K9 #@5=3>9" 8N;L 20203.aPCKNU70~ a a - a -˝a!!! a - a - a - a -˝a !!!! a - a - a - a -˝a!!bĄbL>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& ">2K9 #@5=3>9" 023. 20203.bPCKNU80~ b b - b -˝b!!! b - b - b - b -˝b !!!! b - b - b - b -˝b!!cĄcL>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& ">2K9 #@5=3>9" A5=. 20203.cPCKNU90~ c c - c -˝c!!! c - c - c - c -˝c !!!! c - c - c - c -˝c!!dĄdL>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& ">2K9 #@5=3>9" >:B. 20203.dPCKNUA0~ d d - d -˝d!!! d - d - d - d -˝d !!!! d - d - d - d -˝d!!eĄeL>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& ">2K9 #@5=3>9" =>O. 20203.ePCKNUB0~ e e - e -˝e!!! e - e - e - e -˝e !!!! e - e - e - e -˝e!!fĄfL>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& ">2K9 #@5=3>9" 45:. 20203.fPCKNUC0~ f f - f -˝f!!! f - f - f - f -˝f !!!! f - f - f - f -˝f!!g“gE>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& "1A:0O" O=2. 20213.gPCKOB11~ g g - g -˝g!!! g - g - g - g -˝g !!!! g - g - g - g -˝g!!h“hE>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& "1A:0O" D52. 20213.hPCKOB21~ h h - h -˝h!!! h - h - h - h -˝h !!!! h - h - h - h -˝h!!i“iE>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& "1A:0O" <0@B 20203.iPCKOB30˝i ,@!đżi"Nń¸¨ąż˝$i!@!,@!,@!đż!đż i "Nń¸¨ążi "Nń¸¨ąż˝i !@!@!! i - i - i - i -˝i!!j“jE>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& "1A:0O" 0?@. 20203.jPCKOB40˝j .@!Ŕj"™€_#IŇż˝$j!@!.@!.@!Ŕ!Ŕ j "™€_#IŇżj "™€_#IŇż˝j !@!@!! j - j - j - j -˝j!!k‘kD>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& "1A:0O" <09 20203.kPCKOB50~ k k - k -˝k!!! k - k - k - k -˝k !!!! k - k - k - k -˝k!!l“lE>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& "1A:0O" 8N=L 20203.lPCKOB60~ l l - l -˝l!!! l - l - l - l -˝l !!!! l - l - l - l -˝l!!m“mE>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& "1A:0O" 8N;L 20203.mPCKOB70~ m m - m -˝m!!! m - m - m - m -˝m !!!! m - m - m - m -˝m!!n“nE>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& "1A:0O" 023. 20203.nPCKOB80~ n n - n -˝n!!! n - n - n - n -˝n !!!! n - n - n - n -˝n!!o“oE>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& "1A:0O" A5=. 20203.oPCKOB90~ o o - o -˝o!!! o - o - o - o -˝o !!!! o - o - o - o -˝o!!p“pE>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& "1A:0O" >:B. 20203.pPCKOBA0~ p p - p -˝p!!! p - p - p - p -˝p !!!! p - p - p - p -˝p!!q“qE>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& "1A:0O" =>O. 20203.qPCKOBB0~ q q - q -˝q!!! q - q - q - q -˝q !!!! q - q - q - q -˝q!!r“rE>AB02.DLNG.:>=B@0:B =0 :>=45=A0B 307. AB01. "& "1A:0O" 45:. 20203.rPCKOBC0~ r r - r -˝r!!! r - r - r - r -˝r !!!! r - r - r - r -˝r!!s{s9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" O=2. 20213.sPRMAL11~ s s - s -˝s!!! s - s - s - s -˝s !!!! s - s - s - s -˝s!!t{t9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" D52. 20213.tPRMAL21~ t t - t -˝t!!! t - t - t - t -˝t !!!! t - t - t - t -˝t!!u{u9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" <0@B 20203.uPRMAL30˝Zu &@!@"^@!$@!&@!&@!@!@"^@"^@!@!@!! u - u - u - u -˝u!!v{v9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" 0?@. 20203.vPRMAL40˝Zv @!@"č?!@!@!@!@!@"č?"č?!@!@!! v - v - v - v -˝v!!wyw8>AB02.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" <09 20203.wPRMAL50~ w @ w - w -˝w!@!@!@ w - w - w - w -˝w !@!đ?!! w - w - w - w -˝w!!x{x9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" 8N=L 20203.xPRMAL60~ x @ x - x -˝x!@!@!@ x - x - x - x -˝x !đ?!đ?!! x - x - x - x -˝x!!y{y9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" 8N;L 20203.yPRMAL70~ y y - y -˝y!!! y - y - y - y -˝y !!!! y - y - y - y -˝y!!z{z9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" 023. 20203.zPRMAL80~ z z - z -˝z!!! z - z - z - z -˝z !!!! z - z - z - z -˝z!!{{{9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" A5=. 20203.{PRMAL90~ { { - { -˝{!!! { - { - { - { -˝{ !!!! { - { - { - { -˝{!!|{|9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" >:B. 20203.|PRMALA0~ | | - | -˝|!!! | - | - | - | -˝| !!!! | - | - | - | -˝|!!}{}9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" =>O. 20203.}PRMALB0˝Z} đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! } - } - } - } -˝}!!~{~9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -95-5 "& ";;03C20B" 45:. 20203.~PRMALC0~ ~ ~ - ~ -˝~!!! ~ - ~ - ~ - ~ -˝~ !!!! ~ - ~ - ~ - ~ -˝~!!{9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" O=2. 20213.REGAL11~  - -˝!!! - - - -˝ !!!! - - - -˝!!×D,5yąąąąąąŁŁ™™ĄŁŁŁŁŁŁŁ‹‹II‰‹‹‹‹‹I‹‹€hh‚hƒh„h…h†h‡hˆh‰hŠh‹hŒhhŽhhh‘h’h“h”h•h–h€{€9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" D52. 20213.€REGAL21~ € € - € -˝€!!! € - € - € - € -˝€ !!!! € - € - € - € -˝€!!{9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" <0@B 20203.REGAL30˝Z E@!1@"Q@!$@!E@!E@!1@!1@"Q@"Q@!@!@!!  -  -  -  -˝!!‚{‚9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" 0?@. 20203.‚REGAL40˝Z‚ @!"!@!@!@!!""!@!đ?!! ‚ - ‚ - ‚ - ‚ -˝‚!!ƒyƒ8>AB02.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" <09 20203.ƒREGAL50~ ƒ @ ƒ - ƒ -˝ƒ!@!@!@ ƒ - ƒ - ƒ - ƒ -˝ƒ !@!đ?!! ƒ - ƒ - ƒ - ƒ -˝ƒ!!„{„9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" 8N=L 20203.„REGAL60˝Z„ @!@"@!@!@!@!@!@"@"@!đ?!@!! „ - „ - „ - „ -˝„!!…{…9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" 8N;L 20203.…REGAL70˝Z… đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! … - … - … - … -˝…!!†{†9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" 023. 20203.†REGAL80˝Z† đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! † - † - † - † -˝†!!‡{‡9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" A5=. 20203.‡REGAL90~ ‡ ‡ - ‡ -˝‡!!! ‡ - ‡ - ‡ - ‡ -˝‡ !!!! ‡ - ‡ - ‡ - ‡ -˝‡!!ˆ{ˆ9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" >:B. 20203.ˆREGALA0~ ˆ ˆ - ˆ -˝ˆ!!! ˆ - ˆ - ˆ - ˆ -˝ˆ !!!! ˆ - ˆ - ˆ - ˆ -˝ˆ!!‰{‰9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" =>O. 20203.‰REGALB0˝Z‰ đ?!"!@!đ?!đ?!!""!đ?!đ?!! ‰ - ‰ - ‰ - ‰ -˝‰!!Š{Š9>AB02.DLNG.:>=B@0:B -92-5 "& ";;03C20B" 45:. 20203.ŠREGALC0~ Š Š - Š -˝Š!!! Š - Š - Š - Š -˝Š !!!! Š - Š - Š - Š -˝Š!!‹‹B$LNG5@A .@0;A-@8<>@A: /=2. 2021 (Futures Urals-Primorsk Jan 2021) ‹U11~ ‹ ‹ - ‹ -˝‹!!! ‹ - ‹ - ‹ - ‹ -˝‹ !!!! ‹ - ‹ - ‹ - ‹ -˝‹!!ŒŒB$LNG5@A .@0;A-@8<>@A: $52. 2021 (Futures Urals-Primorsk Feb 2021) ŒU21~ Œ Œ - Œ -˝Œ!!! Œ - Œ - Œ - Œ -˝Œ !!!! Œ - Œ - Œ - Œ -˝Œ!!B$LNG5@A .@0;A-@8<>@A: 0@. 2021 (Futures Urals-Primorsk Mar 2021) U31~   -  -˝!!!  -  -  -  -˝ !!!!  -  -  -  -˝!!ŽŽB$LNG5@A .@0;A-@8<>@A: ?@. 2020 (Futures Urals-Primorsk Apr 2020) ŽU40~ Ž Ž - Ž -˝Ž!!! Ž - Ž - Ž - Ž -˝Ž !!!! Ž - Ž - Ž - Ž -˝Ž!!‹A$LNG5@A .@0;A-@8<>@A: 09 2020 (Futures Urals-Primorsk May 2020) U50~   -  -˝!!!  -  -  -  -˝ !!!!  -  -  -  -˝!!B$LNG5@A .@0;A-@8<>@A: N=L 2020 (Futures Urals-Primorsk Jun 2020) U60~   -  -˝!!!  -  -  -  -˝ !!!!  -  -  -  -˝!!‘‘B$LNG5@A .@0;A-@8<>@A: N;L 2020 (Futures Urals-Primorsk Jul 2020) ‘U70~ ‘ ‘ - ‘ -˝‘!!! ‘ - ‘ - ‘ - ‘ -˝‘ !!!! ‘ - ‘ - ‘ - ‘ -˝‘!!’’B$LNG5@A .@0;A-@8<>@A: 23. 2020 (Futures Urals-Primorsk Aug 2020) ’U80~ ’ ’ - ’ -˝’!!! ’ - ’ - ’ - ’ -˝’ !!!! ’ - ’ - ’ - ’ -˝’!!““B$LNG5@A .@0;A-@8<>@A: !5=. 2020 (Futures Urals-Primorsk Sep 2020) “U90~ “ “ - “ -˝“!!! “ - “ - “ - “ -˝“ !!!! “ - “ - “ - “ -˝“!!””B$LNG5@A .@0;A-@8<>@A: :B. 2020 (Futures Urals-Primorsk Oct 2020) ”UA0~ ” ” - ” -˝”!!! ” - ” - ” - ” -˝” !!!! ” - ” - ” - ” -˝”!!••B$LNG5@A .@0;A-@8<>@A: >O. 2020 (Futures Urals-Primorsk Nov 2020) •UB0~ • • - • -˝•!!! • - • - • - • -˝• !!!! • - • - • - • -˝•!!––B$LNG5@A .@0;A-@8<>@A: 5:. 2020 (Futures Urals-Primorsk Dec 2020) –UC0~ – – - – -˝–!!! – - – - – - – -˝– !!!! – - – - – - – -˝–!!×4a$ŸII‰III‹‹I‹™™™™—™™™™™™™>´@ĺr ď7  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ţ˙˙˙ý˙˙˙ý˙˙˙ţ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙Root Entry˙˙˙˙˙˙˙˙ţ˙˙˙Workbook˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙÷˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙